Equipe Financière

Wat is financial planning?

Een financial planner biedt meer dan financieel advies alleen. Financieel advies wordt vaak ad hoc verstrekt, en resulteert daarmee in incoherente adviezen. Financial planning echter is een alomvattend en voortdurend adviesproces, waarbij alle facetten van uw financiële situatie onder de aandacht worden genomen. Bij financieel planning wordt met u een persoonlijk plan gecreëerd, waarmee uw financiële wensen en doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Financial planning is
alomvattend en voortdurend.

Een financieel planner evalueert uw gehele financiële, fiscale en juridische situatie als basis voor een persoonlijk financieel plan dat op flexibele wijze met veranderende omstandigheden mee kan gaan. Doel is om uw financiële zaken op orde te brengen en te houden zodat uw wensen haalbaar worden.

De coherente aanpak biedt u inzicht in uw financiële situatie, en de mogelijkheid om uw financieel plan aan te passen als u bijvoorbeeld aan een nieuwe carrière begint, verhuist of een eigen zaak opstart. Daarom heeft ieder individu baat bij financial planning. Zonder inzicht in uw huidige financiële situatie, heeft u geen uitzicht op een gezonde financiële toekomst.

Plans are nothing,
planning is everything.

- Dwight D. Eisenhower

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Equipe Financière helpt u zoveel mogelijk uit uw inkomen of uw onderneming(en) te halen door uw wensen concreet te maken en de realiseerbare doelen op prioriteit uiteen te zetten. In het samenhangende advies van Equipe worden financiële, fiscale en de juridische aspecten zorgvuldig afgewogen en op elkaar afgestemd. Als zodanig zijn onze adviezen grondig onderbouwd en te allen tijde te reconstrueren.

Alle disciplines van
een onderbouwd financieel plan.

Meerdere verantwoordelijke adviseurs in één financiële huishouding – meer dan eens de praktijk – kan leiden tot een inefficiënte en kostenverhogende situatie. Onder begeleiding van Equipe heeft u te maken met uw private planner die alle disciplines van een onderbouwd financieel plan beheerst en toepast. Op die manier wordt maatwerkadvies mogelijk.

Mits op uw situatie van betrekking, worden in de adviesprocedure de volgende disciplines als onderdeel van uw financieel plan onder de aandacht genomen:

Quality is not an act,
it is a habit.

- Aristoteles

Waarom vormen wij graag een Equipe?

De adviesmethode van Equipe Financière richt zich op zowel de korte als de lange termijn. Wellicht heeft u een eenvoudige vraag, of bent u op zoek naar een deskundige en grondige revisie van uw gehele financiële situatie. In beide gevallen is het zinvol en vaak noodzakelijk om te beginnen met een persoonlijk gesprek met een adviseur. Equipe helpt u met verschillende vragen en geeft u in dat proces inzicht in uw financiële mogelijkheden.

Ons financieel advies is
het resultaat van samenwerking.

Ons financieel advies is niet kortstondig; het is het resultaat van een samenwerkingsverband. Het streven is om met u een succesvol team of ‘equipe’ te vormen. Vertrouwen en transparantie zijn voor elk team belangrijk, en staan daarom bij Equipe hoog in het vaandel. Dat geldt zowel voor de werkmethode als de beloningsstructuur. Wij werken samen aan uw droom, en u hoort precies te weten wat uw financieel planner voor u doet.

De aanpak van Equipe is gebaseerd op toewijding en een op maat gemaakt adviesplan. Hierbij letten wij op alle factoren die invloed hebben of kunnen hebben op uw financiën. Bent u bijvoorbeeld ondernemer, dan betrekken wij ook graag uw boekhouder of accountant bij het team.

Coming together is a beginning.
keeping together is progress.
working together is success.

- Henry Ford

Hoe werken wij?

Equipe Financière nodigt u uit om uw mogelijkheden voor een helder persoonlijk financieel plan te onderzoeken. In drie stappen werken we samen naar een veilige, succesvolle en comfortabele situatie, eventueel in combinatie met uw onderneming(en).

In drie stappen naar een veilige,
succesvolle en comfortabele situatie.

Stap 1: Uw droom bepalen
Uw financiële adviesplan wordt ingegeven door uw ideale financiële toekomstbeeld. Uw doelen, klein of groot, vormen de basis voor een persoonlijk plan.

Stap 2: Uw plan opstellen
Om uw droom reëel uitvoerbaar te maken bekijken we uw totale financiële landschap – uw inkomsten en uitgaven, schulden en vermogen, fiscale situatie en juridische positie en uw risicogebieden. We evalueren daarnaast een aantal zaken: de beloningen van uw werk (primair en secundair) – of als u ondernemer bent de stabiliteit van uw inkomen en de manier waarop u momenteel uw inkomsten administreert. Het financiële adviesplan dat Equipe samen met u opstelt brengt deze factoren samen in een digitale omgeving waarmee u uw financiën kunt gaan beheren.

Stap 3: Uw plan onderhouden
Uw financiële doelen zullen niet altijd hetzelfde blijven. Uw levensomstandigheden zullen hoogstwaarschijnlijk veranderen. Equipe evalueert uw financiële situatie jaarlijks om uw voortdurende behoeftes en wensen in kaart te brengen en uw financiële adviesplan waar nodig aan te passen.

Great things are done by a series of
small things brought together.

-Vincent van Gogh
Equipe Financière
Casparushof 20
1382 KV Weesp
+31 294 77 33 66
info@equipe-financiere.nl

KvK no. 34378149

website door
Incl. Iksi